Kategoria DXCC - Worked  Kraje zaliczone DXCC - Confirmed  Kraje potwierdzone Brak - QSL
KRAJE - DXCC
DXCC KRAJE 335 335 0
EMISJE
SSB - Phone 326 326 0
CW - Telegrafia 332 332 0
Digital 321 320 1
Pasma - Band
1,8 MHz 85 85 0
3,7 MHz 230 230 0
 7 MHz 302 300 2
10 MHz 317 317 0
14 MHz 324 323 1
18 MHz 328 328 0
21 MHz 324 324 0
24 MHz 313 311 2
28 MHz 299 299 0
SUMA 2522 2517 5
50 MHz - 6M 55 42 13
ARRL - Challenge 2577 2559 18